SMAC Việt Nam

SMAC Việt Nam được thành lập với định hướng xây dựng, phát triển và cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ S.M.A.C (Social – Mobility – Analytics – Cloud).
Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp một ứng dụng phần mềm mà mang đến cho khách hàng các giải pháp tổng thể và dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến. Với đội ngũ chuyên nhân viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm trong tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống, SMAC đã và đang cung cấp các giải pháp quản lý cho nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, như các giải pháp quản lý chăm sóc khách hàng (CRM), giải pháp quản lý – khai thác dữ liệu thông minh (BI), giải pháp quản lý bán lẻ xăng dầu.