Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm đóng gói

Với định hướng cung cấp các sản phẩm phần mềm chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm đóng gói là một trong những mảng chính của SMAC Vietnam. Bộ giải pháp SPS là bộ giải pháp do SMAC đã nghiên cứu và phát triển hoàn thiện là một ví dụ điển hình cho tiêu chí chất...

Xem thêm

Triển khai các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp

Cùng với các sản phẩm tự phát triển, SMAC Vietnam cũng đã hợp tác với các hãng phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp. Các giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp - ERP: Oracle EBS, Microsoft Dynamics, Odoo. Các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng...

Xem thêm