Tự động hóa công nghiệp

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp như hệ thống SCADA/DCS, hệ thống điều hành sản xuất (MES) …

Xem thêm

Tự động hóa kho xăng dầu

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa kho xăng dầu: Tự động hóa xuất/nhập hàng hóa: xe bồn, tàu, đường ống Hệ thống pha chế xăng sinh học E5/E10 trực tiếp tại họng xuất. Hệ thống đo bồn tự động; Tự động hóa trạm bơm Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu (Terminal Automation System)

Xem thêm

Tự động hóa cửa hàng xăng dầu

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa cửa hàng xăng dầu: Hệ thống tự động hóa trụ bơm, giải pháp in tập trung, nhận diện khách hàng Hệ thống đo bồn tự động Hệ thống tự động thu thập dữ liệu bán hàng, giám sát từ xa thông qua 3G/SMS

Xem thêm