Dịch vụ hạ tầng CNTT

SMAC Vietnam cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT: Nhân Lực quản trị, khắc phụ xử lý sự cố chuyên nghiệp 24/7 Dịch vụ onsite service/ bảo trì

Xem thêm

Dịch vụ phần mềm

SMAC Vietnam cung cấp các dịch vụ phần mềm: Dịch vụ phát triển phần mềm Dịch vụ vận hành hệ thống phần mềm Dịch vụ chuyển đổi và bảo trì Dịch vụ số hóa dữ liệu Dịch vụ quản lý và xử lý dữ liệu Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn CNTT

Dịch vụ tư vấn CNTT Các câu hỏi đặt ra Làm thế nào để biết liệu khoản đầu tư CNTT có mang lại lợi ích phù hợp cho doanh nghiệp hay không? Doanh nghiệp có thể đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và chiến lược kinh doanh như thế nào? Làm thế nào để triển khai các hệ thống...

Xem thêm