Dịch vụ hạ tầng CNTT

SMAC Vietnam cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT:

  • Nhân Lực quản trị, khắc phụ xử lý sự cố chuyên nghiệp 24/7
  • Dịch vụ onsite service/ bảo trì