Triển khai các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp

Cùng với các sản phẩm tự phát triển, SMAC Vietnam cũng đã hợp tác với các hãng phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp.

  • Các giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp – ERP: Oracle EBS, Microsoft Dynamics, Odoo.
  • Các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng – CRM: Salesforce, SugarCRM, OpenCRM
  • Giải pháp quản lý dịch vụ CNTT – ITIL: ManageEngine
  • Giải pháp thuê ngoài quy trình kinh doanh – BPO: Payroll2U
  • Các giải pháp phân tích dữ liệu – BI: Tableau, Qlik, IBM, Oracle, Microsoft.