Tự động hóa cửa hàng xăng dầu

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa cửa hàng xăng dầu:

  • Hệ thống tự động hóa trụ bơm, giải pháp in tập trung, nhận diện khách hàng
  • Hệ thống đo bồn tự động
  • Hệ thống tự động thu thập dữ liệu bán hàng, giám sát từ xa thông qua 3G/SMS