Tự động hóa công nghiệp

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp như hệ thống SCADA/DCS, hệ thống điều hành sản xuất (MES) …