Tự động hóa kho xăng dầu

SMAC Vietnam cung cấp các giải pháp tự động hóa kho xăng dầu:

  • Tự động hóa xuất/nhập hàng hóa: xe bồn, tàu, đường ống
  • Hệ thống pha chế xăng sinh học E5/E10 trực tiếp tại họng xuất.
  • Hệ thống đo bồn tự động; Tự động hóa trạm bơm
  • Hệ thống tự động hóa kho xăng dầu (Terminal Automation System)